Ett par teckningar som blev till under en av många föreläsningar.